Tag : Modern Warfare 2 Remastered

ข่าว

หลุด Trailer เกม COD: Modern Warfare 2 Remastered พร้อมลือเกมปล่อยในอาทิตย์นี้!

wine2035
เรียกได้ว่าเพิ่งจะมีอัปเดคข่าวลือไปเมื่อวาน วันนี้ก็มี Footage ของเกมออกมาเพียบเลยครับ กับเกม Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered เพราะไม่ใช้แค่ตัว Trailer ของเกมเท่านั้นที่มีการหลุดออกมา แต่กระทั้ง Gameplay Footage เองก็มีหลุดออกมาเพียบเลยใน Youtube ไม่ว่าจะเป็นด่าน No Russian, S.S.D.D กระทั้งด่านที่ Roach