ข่าว

รัฐบาลจีน ออกกฎหมายจำกัดเวลาเล่นเกมสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ!

ประเทศจีน เป็นหนึ่งในประเทศที่ธุรกิจด้าน Video Game เติบโตอย่างมาก ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเด็กๆ ในประเทศจีนนั้นเล่นเกมกันหนักขนาดไหน เพราะล่าสุดก็ได้มีการประกาศกฎหมาย จำกัดชั่วโมงเล่นเกมสำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และยังจำกัดปริมาณเงินที่สามารถเติมได้ต่อเดือนอีกด้วย!

ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะมีกฎหมายจำกัดชั่วโมงเล่นเกมอยู่แล้วในประเทศจีน โดยก่อนหน้านี้จะให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เล่นเกมได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง ส่วนกฎหมายใหม่นั้น จะให้เล่นเกมในช่วง วันจันทร์ – ศุกร์ ได้วันละ 1.5 ชั่วโมงเท่านั้น และห้ามเล่นเกมเลยหลังเวลา 10.00 PM นอกจากนี้ยังจำกัดการเติมเงินอีกด้วย โดยเด็กที่อายุตั้งแต่ 8 – 16 ปีจะเติมได้ตั้งแต่ $7 – $30 ส่วน 16 – 18 ปี จะเติมได้ไม่เกิน $60 ต่อเดือนเท่านั้น ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า 8 ปี ไม่อนุญาตให้เติมเงินได้เลย

จากนั้นก็มีการกำหนดอายุที่เหมาะสมสำหรับเล่นเกมแต่ละประเภทใหม่ ก่อนจะสมัครเล่นเกมทุกครั้งจะต้องมีการยืนยันอายุ ของผู้เล่นก่อน และยังข้อความรวมมือไปยังผู้พัฒนาเกม หรือผู้จัดจำหน่ายต่างๆ ให้ช่วยกันดูแลด้วย ก่อนหน้านี้กฎหมายจำกัดเวลาเล่นเกมนั้นมีผลบังคับใช้กับเครื่อง PC เท่านั้น แต่ดูเหมือนกฎหมายฉบับใหม่นั้น จะบังคับใช้กับ Mobile Game ด้วยเช่นกัน

Credit : GameRant

ติดตามข่าวสารเกมต่างๆ ได้ที่

Leave a Comment