Tag : Tom Clancy’s The Division

นอกเรื่อง บทความ

[บทความพิเศษ] The Division เกมที่ให้เราตระหนักถึง Covid-19 ในปัจจุบัน

HK 416
สถานะการณ์โลกปัจจุบัน กำลังรับมือกับโรคระบาดที่เรียกว่าเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งมันได้แพร่กระจ่ายอย่างรวดเร็วจนยากเกินจะควบคุม แม้โชคดีที่วิทยาการทางการแพทย์ได้ค้นพบวิธีการต้านไวรัสชนิดนี้แล้ว หวังว่าโลกจะกลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน บทความนี้ไม่ใช่เป็นการรีวิวหรือทำไกด์เกี่ยวกับเกม Tom Clancy’s: The Division แต่อย่างใด แต่จะเป็นการพูดคุยวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับเกมนี้ที่พยายามจะสื่อกับเราไว้เยอะแยะราวกับทำนายอนาคต เกมๆ นี้ได้พยายามบอกเราไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดโรคระบาดยุคปัจจุบันมาหลายสิบปีแต่มนุษย์กลับละเลยจนเกิดวิกฤตการขึ้น และเราทาง GameFever TH เราจะมาวิเคราะห์สิ่งที่ Tom Clancy’s: The Division พยายามจะบอกเรากัน และบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น