Tag : Gameboy Advance

บทความ

 10 เกมบนแพลตฟอร์ม Gameboy Advance ในความทรงจำ

Lazefatboy
ถ้าพูดถึง Gameboy Advance แพลตฟอร์มยอดฮิตในสมัยต้นยุค 2000 เครื่องเกมตลับ ที่ย้อนไปเมื่อ 15 ปี มีราคาค่อนข้างสูงช่วงที่เด็กยุคปลาย 90ถึงต้น 2000 (รวมถึงทางทีมงานเอง) ได้รู้จักเกม เพราะอย่างนั้น เนื่องในช่วงนี้เป็นช่วงของวันเด็ก พวกเรา GameFever TH จึงขอย้อนความทรงจำของเด็กยุค 2000 มาดูว่ามีเกมตรงใจใครหลายคนหรือไม่ ส่วนเกมไหนที่มีหลายภาค ทางทีมงานขอเลือกเฉพาะภาคที่ชอบที่สุดครับ Pokémon