GameFever TH | เพราะเกมคือชีวิต
ผลการค้นหา : "การรักษาระยะห่างทางสัง"
เมื่อไม่มีคนให้ไปหา 'วิดีโอเกม' คือเครื่องเยียวยาจิตใจในวิกฤติ COVID-19
วันนี้ เป็นเวลาครบสองสัปดาห์แล้ว ที่ผู้เขียนได้ทำการ ‘กักตัว’ อยู่ภายในบ้าน…
14 Apr 2020
1