GameFever TH | เพราะเกมคือชีวิต
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ไกด์เกม
Apex Legends ตารางเปรียบเทียบความแรงปืน
ลงวันที่ 14/02/2019


ในการเล่นเกมแนว Battle Royale การเลือกใช้ปืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการเล่นเกม ซึ่งแต่ละปืนก็จะทำดาเมจได้ไม่เท่ากัน วันนี้ GameFever เอาตารางเปรียบเทียบดาเมจของปืนทั้ง 19 ชนิด จากเกม Apex Legends มาฝากเพื่อนๆ กัน โดยจะมีชื่อปืน ประเภทของปืน ดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าร่างกาย (Body Damage) และดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าหัว (Head-shot Damage)


 


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาวุธและการทำดาเมจ • ตัวละครแต่ละตัวจะมี HP มากที่สุดได้ไม่เกิน 200: ปกติจะมีเลือด 100 รวมกับเลือดที่ได้มาจากเกราะ เลเวลละ 25 (เกราะเลเวลสูงสุด 4 เลเวล)

 • หมวก หรือ Helmet ไม่ได้ช่วยเพิ่ม HP แต่ช่วยบล็อคดาเมจจากการถูกยิง Headshot

 • ในตารางข้างล่าง ปืนที่ยิงแบบ Burst หรือ Auto จะนับดาเมจจากกระสุนแค่นัดเดียว

 • ปืนหลายกระบอกสามารถเพิ่มแม็กกาซีนได้ ดังนั้นควรหาของแต่งปืนใส่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปืน

 • ดาเมจที่เราทำในเกมจะขึ้นเป็นสีๆ บอกเราว่าเรายิงโดนอะไร แล้วทำดาเมจเข้าที่ไหน
  >>  สีเหลือง = Headshot
  >>  สีม่วง = ยิงเข้าเกราะม่วง / เกราะทอง
  >>  สีฟ้า = ยิงเข้าเกราะฟ้า
  >>  สีขาว = ยิงเข้าเกราะธรรมดา
  >>  สีแดง = ดาเมจแบบสดๆ


 


ตารางเทียบดาเมจปืน Sniper Rifles และ DMR


ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Kraber .50-Cal พิเศษ ยิงทีละนัด และจะต้องชักก่อนทุกนัด 4 125 250 Supply Pods
Triple Take Energy (สายฟ้า) Single 5 69 138 ทั่วไป

Longbow DMRHeavy (เขียว)


Single 5 55 110 ทั่วไป
G7 Scout Light (ส้ม) Single 10 30 60 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Assault Rifle และ Light Machine Gun (LMG)ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก

M600 Spitfire (LMG)


Heavy (เขียว) Auto 35 20 40 ทั่วไป
Hemlok Burst AR Heavy (เขียว) Burst, Single 18 18 36 ทั่วไป
Devotion (LMG) Heavy (เขียว) Auto 44 17 34 ทั่วไป
VK-47 Flatline Heavy (เขียว) Auto, Single 20 16 32 ทั่วไป
R-301 Light (ส้ม) Auto, Single 18 14 28 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Sub Machine Guns (SMG)

ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Prowler Heavy (เขียว) Burst 5 นัด 20 14 21 ทั่วไป
Alternator Light (ส้ม) Auto 16 13 19 ทั่วไป
R-99 Light (ส้ม) Auto 18 12 18 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Shotgun


ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Mastiff พิเศษ Single 4 144 288 Supply Pods
Peacekeeper Shotgun ยิงทีละชุด และจะต้องชักก่อนทุกครั้ง 6 110 165 ทั่วไป
EVA-8 Auto Shotgun Auto 8 63 90 ทั่วไป
Mozambique Shotgun Single 3 45 66 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Pistol (ปืนพก)

ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Wingman Heavy (เขียว) Single 6 45 90 ทั่วไป
P2020 Light (ส้ม) Single 10 12 18 ทั่วไป
RE-45 Auto Light (ส้ม) Auto 15 11 16 ทั่วไป

 


ทั้งนี้ตารางข้างต้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบดาเมจให้เพื่อนรู้เท่านั้น ว่าปืนไหนยิงได้แรงที่สุด ทว่าพอนำไปใช้จริงๆ แล้วก็ต้องดูอีกทีด้วยว่าเราเหมาะกับปืนแบบไหน ปืนไหนที่เรายิงแล้วเข้ามือ ควบคุมได้ง่าย กระสุนหาได้ง่ายกว่า เพราะแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่น ความชำนาญ และใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน 


 


ติดตามไกด์ Apex Legends อื่นๆ
GameFever TH | เพราะเกมคือชีวิต
Apex Legends ตารางเปรียบเทียบความแรงปืน
14/02/2019


ในการเล่นเกมแนว Battle Royale การเลือกใช้ปืนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะส่งผลต่อการเล่นเกม ซึ่งแต่ละปืนก็จะทำดาเมจได้ไม่เท่ากัน วันนี้ GameFever เอาตารางเปรียบเทียบดาเมจของปืนทั้ง 19 ชนิด จากเกม Apex Legends มาฝากเพื่อนๆ กัน โดยจะมีชื่อปืน ประเภทของปืน ดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าร่างกาย (Body Damage) และดาเมจที่ทำเมื่อยิงเข้าหัว (Head-shot Damage)


 


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาวุธและการทำดาเมจ • ตัวละครแต่ละตัวจะมี HP มากที่สุดได้ไม่เกิน 200: ปกติจะมีเลือด 100 รวมกับเลือดที่ได้มาจากเกราะ เลเวลละ 25 (เกราะเลเวลสูงสุด 4 เลเวล)

 • หมวก หรือ Helmet ไม่ได้ช่วยเพิ่ม HP แต่ช่วยบล็อคดาเมจจากการถูกยิง Headshot

 • ในตารางข้างล่าง ปืนที่ยิงแบบ Burst หรือ Auto จะนับดาเมจจากกระสุนแค่นัดเดียว

 • ปืนหลายกระบอกสามารถเพิ่มแม็กกาซีนได้ ดังนั้นควรหาของแต่งปืนใส่เข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปืน

 • ดาเมจที่เราทำในเกมจะขึ้นเป็นสีๆ บอกเราว่าเรายิงโดนอะไร แล้วทำดาเมจเข้าที่ไหน
  >>  สีเหลือง = Headshot
  >>  สีม่วง = ยิงเข้าเกราะม่วง / เกราะทอง
  >>  สีฟ้า = ยิงเข้าเกราะฟ้า
  >>  สีขาว = ยิงเข้าเกราะธรรมดา
  >>  สีแดง = ดาเมจแบบสดๆ


 


ตารางเทียบดาเมจปืน Sniper Rifles และ DMR


ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Kraber .50-Cal พิเศษ ยิงทีละนัด และจะต้องชักก่อนทุกนัด 4 125 250 Supply Pods
Triple Take Energy (สายฟ้า) Single 5 69 138 ทั่วไป

Longbow DMRHeavy (เขียว)


Single 5 55 110 ทั่วไป
G7 Scout Light (ส้ม) Single 10 30 60 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Assault Rifle และ Light Machine Gun (LMG)ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก

M600 Spitfire (LMG)


Heavy (เขียว) Auto 35 20 40 ทั่วไป
Hemlok Burst AR Heavy (เขียว) Burst, Single 18 18 36 ทั่วไป
Devotion (LMG) Heavy (เขียว) Auto 44 17 34 ทั่วไป
VK-47 Flatline Heavy (เขียว) Auto, Single 20 16 32 ทั่วไป
R-301 Light (ส้ม) Auto, Single 18 14 28 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Sub Machine Guns (SMG)

ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Prowler Heavy (เขียว) Burst 5 นัด 20 14 21 ทั่วไป
Alternator Light (ส้ม) Auto 16 13 19 ทั่วไป
R-99 Light (ส้ม) Auto 18 12 18 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Shotgun


ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Mastiff พิเศษ Single 4 144 288 Supply Pods
Peacekeeper Shotgun ยิงทีละชุด และจะต้องชักก่อนทุกครั้ง 6 110 165 ทั่วไป
EVA-8 Auto Shotgun Auto 8 63 90 ทั่วไป
Mozambique Shotgun Single 3 45 66 ทั่วไป

 


ตารางเทียบดาเมจปืน Pistol (ปืนพก)

ปืน กระสุน การยิง แม็ก ยิงตัว ยิงหัว หาได้จาก
Wingman Heavy (เขียว) Single 6 45 90 ทั่วไป
P2020 Light (ส้ม) Single 10 12 18 ทั่วไป
RE-45 Auto Light (ส้ม) Auto 15 11 16 ทั่วไป

 


ทั้งนี้ตารางข้างต้นเป็นเพียงการเปรียบเทียบดาเมจให้เพื่อนรู้เท่านั้น ว่าปืนไหนยิงได้แรงที่สุด ทว่าพอนำไปใช้จริงๆ แล้วก็ต้องดูอีกทีด้วยว่าเราเหมาะกับปืนแบบไหน ปืนไหนที่เรายิงแล้วเข้ามือ ควบคุมได้ง่าย กระสุนหาได้ง่ายกว่า เพราะแต่ละคนก็มีสไตล์การเล่น ความชำนาญ และใช้เทคนิคไม่เหมือนกัน 


 


ติดตามไกด์ Apex Legends อื่นๆ
บทความที่คล้ายกัน

ล่าสุด
Ragnarok Origin รวมไกด์แนวทางการเล่นทั้งหมดของเกม(อัปเดตเรื่อย ๆ)
testprofile
YeeTester2
test
IHu
[เกมลดเป๋าสั่น] Euro Truck Simulator 2 เกมขับสิบล้อเน้นสมจริง และมีให้เล่นแบบ Coop ลดเหลือ 102 บาท!
IHu
วิธีรับ The Evil Within เกมสยองชื่อดังแนว Survival Horror กำลังแจกฟรี!
IHu
[ขุมทรัพย์ GF] รู้จักกับ Drug Dealer Simulator 2 เกม Coop Open World ให้เล่นเป็นเด็กส่งยากับเพื่อน!
IHu
Editors' Choice
[แนะนำเกม] Spire Horizon เกม RPG Open World ฝีมือคนไทย ! กับการตามหาตัวตนของโครงกระดูก ผจญภัยในโลกจินตนาการ
YoJung
The Ants: Underground Kingdom เกมดูแลอาณาจักรมด ประกาศกิจกรรมฉลองคร 2 ปี รับ Code รางวัลพิเศษก่อนใครที่นี่เลย!
BASUP!
PS VR2 + HORIZON: CALL OF THE MOUNTAIN REVIEW "ประสบการณ์ VR สุดล้ำหน้า กับความคุ้มค่าที่ยังไม่มีคำตอบ"
OcelotBoy
[โชว์ห่วย] ย้อนรอยหนังดัง Super Mario Bros. The Movie (1993) กับความพังที่ยากจะให้อภัย
sLAUGHTER
Show header