ไกด์เกม

Durango รวมข้อมูลไดโนเสาร์ทั้งหมดในเกม

ไดโนเสาร์ ถือว่าเป็นหัวใจหลักในเกม Durango เพราะเป็นทั้งมอนสเตอร์หลักนอกจากนี้ยังเป็นพาหนะขี่ให้เราได้อีกด้วย GameFever เลยรวมรวมข้อมูลไดโนเสาร์ทั้งหมดในเกมมาฝากเพื่อนๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อสายพันธุ์ รูป ประเภท ขนาด เลเวล สถานะในการจับมาขี่ และไอเทมที่ดรอป ไดโนเสาร์ Durango

*** หากดูในโทรศัพท์ควรดูแนวนอน *** 
*** หากต้องการค้นหาไดโนเสาร์ หรือ ไอเทม แนะนำเสิร์ชโดยกด Ctrl + F ***

ไดโนเสาร์ Herbivore

ชื่อไดโนเสาร์ ประเภท ขนาด เลเวล สถานะ ไอเทมดรอป
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverPhenacodus
Herbivore
เล็ก
1 – 35
Meat
Leg Bone
Leather
36 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
Fat
Intestine
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverElephantulus
Herbivore
1 – 25
Meat
Leg Bone
26 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverGiant Rat
Herbivore
1 – 25
Meat
Leg Bone
26 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverSkunkodus
Herbivore
เล็ก
1 – 25
จับได้
Meat
Leg Bone
Poison Gas Sac
26 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
Poison Gas Sac
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverProtoceratops
Herbivore
กลาง
1 – 19
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
20 – 39 Meat
Leg Bone
Feathers
True Rib
40 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
True Rib
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverZebraceratops
Herbivore
กลาง
1 – 19
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
20 – 39 Meat
Leg Bone
Feathers
True Rib
40 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
True Rib
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverBonusaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverStyracosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
จับได้
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
Young Styracosaurus
Herbivore
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverTriceratops
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Triceratops
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverCentrosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
จับได้
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Horn
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Horn
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverLizard Herbivore 1 – 60 Lizard Meat
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverSand Lizard Herbivore เล็ก 1 – 60 Lizard Meat
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverMacrauchenia
Herbivore
เล็ก
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Leather
True Rib
50 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
True Rib
Intestine
Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverMale Megaloceros Tendon
Herbivore
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Horn
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Horn
Intestine
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverFemale Megaloceros Tendon
Herbivore
1 – 49
Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Intestine
Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverGallimimus
Herbivore
กลาง
1 – 49
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
Young Gallimimus
Herbivore
กลาง
1 – 49
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
Saurolophus
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Intestine
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverIguanodon
Herbivore
ใหญ่
1 – 39
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Intestine
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverParasaurolophus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Intestine
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverStegosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Fat
Intestine
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Fat
Intestine
Sirloin
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Stegosaurus Herbivore ใหญ่ 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Fat
Intestine
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverKentrosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Intestine
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Intestine
Sirloin
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Kentrosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Intestine
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Intestine
Sirloin
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverTuojiangosaurus Herbivore ใหญ่ 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Horn
Intestine
Sirloin
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverAnkylosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Ankylosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverEuoplocephalus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Euoplocephalus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Small Skull
Fat
Armor
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverMammoth Herbivore ใหญ่ 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Skull
Fat
Ivory
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverLesser Horned Elephant Herbivore 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
Fat
Ivory
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverBrachiosaurus Herbivore ใหญ่มาก 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Fat
Intestine
Sirloin
Tendon
Tooth
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Brachiosaurus Herbivore ใหญ่มาก 1 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
True Rib
Fat
Intestine
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverApatosaurus Herbivore ใหญ่มาก 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Fat
Intestine
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverMale White-bellied Megaloceros
Herbivore
กลาง
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Horn
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Horn
Intestine
Sirloin
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverFemale White-bellied Megaloceros
Herbivore
กลาง
1 – 49
Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Intestine
Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung White-bellied Megaloceros
Herbivore
กลาง
1 – 49
Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
True Rib
Intestine
Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverLight Pink Protoceratops
Herbivore
กลาง
1 – 19
จับได้
Meat
Big Leg Bone
Leather
20 – 39 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
40 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverEdmontosaurus
Herbivore
ใหญ่
1 – 49
Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Skull
50 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Intestine
Skull

 

ไดโนเสาร์ Carnivore

ชื่อไดโนเสาร์ ประเภท ขนาด เลเวล สถานะ ไอเทมดรอป
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverCompsognathus
Carnivore
เล็ก
1 – 6
Meat
7 – 60 Meat
Leg Bone
Dodophysis Carnivore เล็ก 1 – 60 Meat
Leg Bone
Small Skull
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverAcernychus Carnivore 1 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverOviraptor Carnivore เล็ก 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverAlbiraptor Carnivore 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverPictaraptor Carnivore 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverDeinonychus Carnivore เล็ก 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverRaptor Carnivore เล็ก 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
Tooth
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverTimid Raptor Meat Carnivore 1 – 60 Meat
Leg Bone
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverUtahraptor Carnivore กลาง 1 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Tooth
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverDilophosaurus Carnivore กลาง 1 – 60 จับได้ Meat
Leg Bone
Feathers
Tooth
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverDimetrodon Carnivore กลาง 1 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
Skull
Lizard Poison Pouch
Red-spotted Lizard Carnivore กลาง 1 – 60 Meat
Leg Bone
Leather
Skull
Lizard Poison Pouch
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverDirewolf
Carnivore
เล็ก
1 – 49
Meat
Leg Bone
Fur Leather
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Direwolf Carnivore 1 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
Small Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverCoelophysis
Carnivore
เล็ก
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverSnowfield Coelophysis
Carnivore
เล็ก
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Hemorrhagic Poison Sac
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
Hemorrhagic Poison Sac
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverPavomimus
Carnivore
กลาง
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverOrnithomimus
Carnivore
กลาง
1 – 49
จับได้
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Hemorrhagic Poison Sac
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
Hemorrhagic Poison Sac
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverYoung Ornithomimus
Carnivore
กลาง
1 – 49
Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
50 – 60 Meat
Leg Bone
Feathers
Small Skull
Tendon
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverSabertooth Carnivore 1 – 60 Meat
Leg Bone
Fur Leather
Tooth
Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverTarbosaurus Carnivore ใหญ่ 1 – 60 Meat
Big Leg Bone
Leather
True Rib
Tooth
Fat
Tendon
Big Skull
ไดโนเสาร์ Durango GameFeverStriped Compsognathus
Carnivore
เล็ก
1 – 6
Meat
7 – 60 Meat
Leg Bone

 

เพื่อนๆ ชอบไดโนเสาร์ตัวไหนในเกม Durango กันบ้าง? หากมีข้อมูลผิดพลาด อยากได้ไกด์ หรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลย! เราจะพยายามสรรหาข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุด และถูกต้องที่สุดมาให้เพื่อนๆ ได้ใช้ในการตัดสินใจในเกม

>>> ติดตามไกด์อื่นๆ ของเกม Durango ได้ที่นี่ <<<

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Durango วิธีการคราฟคลังเก็บของ

Lazefatboy

Durango วิธีปั๊มเลเวลสกิลตัดเย็บ, ฟาร์ม, สร้างอาวุธ และก่อสร้าง

Lazefatboy

Durango แนะนำตัวละคร พร้อมรายละเอียดสกิลเริ่มต้น

Lazefatboy

Leave a Comment