ไกด์เกม

Ragnarok M ตารางรวม – กินอาหารคราฟชิ้นไหนได้อะไร

ในเกม Ragnarok M: Eternal Love การคราฟอาหาร หรือ การทำอาหาร เป็นส่วนช่วยในเกมอย่างไม่น่าเชื่อ! เพราะสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆ ให้กับตัวละครของเรา ไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัส ที่มีทั้งการเพิ่ม ATK, DEF, MATK หรือช่วยให้เราตีแบบเจาะเกราะได้ วันนี้ GameFever จะพามาส่อง ว่าทานอาหารคราฟ หรือ คราฟอาหารชิ้นไหน ได้อะไร มาดู!

 

  • สามารถค้นหาอาหารได้จากการกด Ctrl + F
อาหาร คุณค่าโภชนาการ ระยะเวลา
Rookie Meat Steak SP+6, Def+8 96
Rookie Meat Kebab Max HP+60, Max SP+6, Def+8 96
Rookie Broth Max HP+60, Max SP+6, Def+8 96
Rookie Sashimi Max HP+60, Max SP+6, Def+8 96
Rookie Fried Dish Max HP+60, Max SP+6, MDef+8 96
Rookie Vegetable Kebab Max HP+60, Max SP+6, MDef+8 96
Rookie Vegetable Soup Max HP+60, Max SP+6, MDef+8 96
Rookie Salad Max HP+60, Max SP+6, MDef+8 96
Rookie Fish Steak Max HP+60, Max SP+6, Atk+8 96
Rookie Seefood Kebab Max HP+60, Max SP+6, Atk+8 96
Rookie Fish Soup Max HP+60, Max SP+6, Atk+8 96
Rookie Sushi Max HP+60, Max SP+6, Atk+8 96
Rookie Jam Max HP+60, Max SP+6, MAtk+8 96
Rookie Fruit Slices Max HP+60, Max SP+6, MAtk+8 96
Rookie Black Tea Max HP+60, Max SP+6, MAtk+8 96
Rookie Fruit Plate Max HP+60, Max SP+6, MAtk+8 96
Dark Cuisine ?????????? ??
Traveler Bacon Max HP+90, Max SP+9, Def+12 144
Popular Kebab Max HP+90, Max SP+9, Def+12 144
Fragrant Broth Max HP+90, Max SP+9, Def+21 144
Ray Dessert Max HP+90, Max SP+9, MDef+12 144
Seafood Bowl Max HP+90, Max SP+9, Atk+12 144
Island Kebab Max HP+90, Max SP+9, Atk+12 144
Fish Head Soup Max HP+90, Max SP+9, Atk+12 144
Ice Cream Max HP+90, Max SP+9, MAtk+12, Def+12 144
Healthy Salad Max HP+90, Max SP+9, MAtk+12 144
MSG Max HP+90, Max SP+9, MDef+12 144
Mum’s Soup Max HP+90, Max SP+9, Matk+12, MDef+12 144
Civet Cookie Max HP+90, Max SP+9, Matk+12 144
Delicious Steak Max HP+120, Max SP+12, Def+16, MDef+16 ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุด 2 ครั้ง 192
Messenger’s Kebab Max HP+200, Max SP+12, Def+16, MDef+16 192
Music Box Broth Max HP+120, Max SP+12, Def+16, Equip Atk Spd+1% 192
Seaside Black Tea Max HP+120, Max SP+12, MAtk+16, Def+16, เจาะเกระ+0.75%, เจาะเกราะเวทย์+0.75% 192
Seafood Rice Max HP+120, Max SP+12, Atk+16, Move Spd+1% 192
Eastrud Pride Max HP+120, Max SP+12, Atk+16, Def+16, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+0.75% 192
Warm Current Max HP+120, Max SP+12, Atk+16, MDef+16, Ignore DEF+0.75% 192
Cheese Cake Max HP+120, Max SP+12, MAtk+16, สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ BOSS +0.75% 192
Vegetable Meal Max HP+120, Max SP+12, MAtk+16, สกิลดีเลย์ -0.75% 192
Farmer’s Smile Max HP+120, Max SP+12, MDef+16 192
Delicious Vegetable Soup Max HP+120, Max SP+12, MAtk+16, MDef+16 192
Poring Parfait Max HP+120, Max SP+12, Atk+16, MAtk+16 สร้างความเสียหายต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss +0.75% 192
Flame God History Max HP+180, Max SP+18, Def+20 ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุด 3 ครั้ง 192
Gold Kebab Max HP+300, Max SP+18, Def+20 , MDef+20 192
Satisfied Max HP+180, Max SP+18, Def+20 , Equip ASPD+1.5% 192
Duke Juice Max HP+180, Max SP+18, MAtk+20 , Def+20 , เจาะเกราะ+1%, เจาะเกราะเวทย์+1% 192
East Seafood Kebab Max HP+180, Max SP+18, Atk+20 , Move Spd+1.5% 192
Superb Seafood Kebab Max HP+180, Max SP+18, Atk+20 , Def+20, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+1% 192
Singing Soul Max HP+180, Max SP+18, Atk+20 , MDef+20, Ignore DEF +1% 192
Vantican Bread Max HP+180, Max SP+18, Def+20 , MDef+20, ความเสียหายต่อมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ Boss +1% 192
Spicy Branch – Vegetable Max HP+180, Max SP+18, MAtk+20 สกิลดีเลย์ -1% 192
Flame Vegetable Kebab Max HP+180, Max SP+18, MDef+20 192
Warm Oasis Max HP+180, Max SP+18, MAtk+20, MDef+20 192
Ancient Ice Honey Max HP+180, Max SP+18, Atk+20, MAtk+20, สร้างความเสียหายต่อ Boss+1% 192
Yummy Steak Max HP+216, Max SP+21, Def+24, ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีได้สูงสุด 3 ครั้ง 192
Yummy Kebab Max HP+360, Max SP+21, Def+24, Mdef+24 192
Yummy Broth Max HP+216, Max SP+21, Def+24, Equip ASPD+1.75% 192
Yummy Cake Max HP+216, Max SP+21, MAtk+24, Def+24, เจาะเกราะ+1.25%, เจาะเกราะเวทย์+1.25% 192
Yummy Fish Steak Max HP+216, Max SP+21, Atk+24, Move Spd+1.75% 192
Yummy Seafood Kebab Max HP+216, Max SP+21, Atk+24, Def+24, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+1.25% 192
Yummy Seafood Soup Max HP+216, Max SP+21, Atk+24, MDef+24, Ignore DEF+1.25% 192
Yummy Tea Max HP+216, Max SP+21, Def+24, MDef+24, ความเสียหายต่อมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ Boss+1.25% 192
Yummy Salad Max HP+216, Max SP+21, MAtk+24, สกิลดีเลย์ -1.25% 192
Yummy Vegetables Max HP+216, Max SP+21, MAtk+24, MDef+24 192
Yummy Vegetable Soup Max HP+216, Max SP+21, MAtk+24, MDef+24 192
Yummy Cookie Max HP+216, Max SP+21, Atk+24, MAtk+24, สร้างความเสียหายต่อ Boss+1.25% 192
Fantasy Steak Max HP+300, Max SP+30, Def+30 ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุด 4 ครั้ง 208
Magic Meat Kebab Max HP+500, Max SP+30, MAtk+30, Def+30 208
Fantasy Broth Max HP+300, Max SP+30, MAtk+30, Def+30, MDef+30, Equip ASPD+2% 208
Magic Bread Max HP+300, Max SP+30, MAtk+30, Def+30, เจาะเกราะ+1.5%, เจาะเกราะเวทย์+1.5% 208
Fantasy Seafood Kebab Max HP+300, Max SP+30, Atk+30, Move Spd+2% 208
Magic Seafood Kebab Max HP+300, Max SP+30, Atk+30, MDef+30, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+1.5% 208
Fantasy Fish Soup Max HP+300, Max SP+30, Atk+30, Def+30, Ignore DEF+1.5% 208
Magic Ice Cream Max HP+300, Max SP+30, Def+30, MDef+30, สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ Boss+1.5% 208
Fantasy Salad Max HP+300, Max SP+30, MAtk+30 สกิลดีเลย์ -1.5% 208
Magic Green BBQ Max HP+300, Max SP+30, MAtk+30, MDef+30 จะไม่ตายเมื่อได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ถึงตาย เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย และเป็นอมตะ 2 วินาทีหลังจากนี้เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถใช้เอฟเฟกต์ถึงตายได้สูงสุด 1 ครั้ง 208
Fantasy Vegetable Soup Max HP+300, Max SP+30, MAtk+30 MDef+30 208
Magic Cookie Max HP+300, Max SP+30, Atk+30, MAtk+30, สร้างความเสียหายต่อ Boss +1.5% 208
Geffen Steak Max HP+360, Max SP+36, Def+32, ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีได้สูงสุด 4 ครั้ง 208
Gold Cross Kebab Max HP+600, Max SP+36, Def+32 208
Mother’s Hug Max HP+360, Max SP+36, Def+32, MDef+32, Equip ASPD+2.5% 208
Noble’s Black Tea Max HP+360, Max SP+36, MAtk+32, Def+32, เจาะเกราะ +1.75%, เจาะเกราะเวทย์+1.75% 208
Hydra Max HP+360, Max SP+36, Atk+32, Move Spd+2.5% 208
Call from Ocean Max HP+360, Max SP+36, Atk+32, Def+32, สร้างความเสียหานจากเอฟเฟกต์ถึงตาย เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย และเป็นอมตะ 2 วินาทีหลังจากนี้เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถใช้เอฟเฟกต์ถึงตายได้สูงสุด 1 ครั้ง 208
Al De Baran Fish Soup Max HP+360, Max SP+36, Atk+32, MDef+32, Ignore DEF +1.75% 208
Merchant City’s Cake Max HP+360, Max SP+36, Def+32, MDef+32, สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ Boss+1.75% 208
Jungle Dish Max HP+360, Max SP+36, MAtk+32, สกิลดีเลย์ -1.75% 208
Payon’s Vegetable Kebab Max HP+360, Max SP+36, MAtk+32, MDef+32 208
Princess’ Black Tea Max HP+360, Max SP+36, MAtk+32, MDef+32 208
Bigfoot Forest Cookie Max HP+360, Max SP+36, Atk+32, MAtk+32, สร้างความเสียหายต่อ Boss +1.75% 208
Desert Steak Max HP+420, Max SP+42, Def+36, ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสนานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุด 4 ครั้ง 208
Huge Tower Max HP+700, Max SP+42, Def+36 208
Brandy March Max HP+420, Max SP+42, Def+36, MDef+36, Equip ASPD+3% 208
Summer Star Max HP+420, Max SP+42, MAtk+36, Def+36, เจาะเกราะ +2%, เจาะเกราะเวทย์ +2% 208
Fishman’s Soul Max HP+420, Max SP+42, Atk+36, Move Spd+3% 208
Trubius Seafood Kebab Max HP+420, Max SP+42, Atk+36, Def+36, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+2% 208
Song for you Max HP+420, Max SP+42, Atk+36, MDef+36, Ignore DEF+2% 208
Princess’ Afternoon Tea Max HP+420, Max SP+42, Def+36, MDef+36, สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ Boss+2% 208
Sweet Coriander Max HP+420, Max SP+42, MAtk+36 สกิลดีเลย์ -2% 208
Sky Blade Max HP+420, Max SP+42, MAtk+36, MDef+36 จะไม่ตายเมื่อได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ถึงตาย เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย และเป็นอมตะ 2 วินาทีหลังจากนี้เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถใช้เอฟเฟกต์ถึงตายได้สูงสุด 1 ครั้ง 208
Sage in Dark Max HP+420, Max SP+42, MAtk+36, MDef+36 208
Gatler’s Palace Max HP+420, Max SP+42, Atk+36, MAtk+36, สร้างความเสียหายต่อ Boss +2% 208
Prontera Royal Meat Steak Max HP+500, Max SP+50, Def+38 ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุด 4 ครั้ง 240
Prontera Royal Meat Kebab Max HP+500, Max SP+50, Def+38 240
Prontera Royal Broth Max HP+500, Max SP+50, Def+38, MDef+38, Equip ASPD+3.25% 240
Prontera Royal Juice Max HP+500, Max SP+50,MAtk+38, Def+38, เจาะเกราะ+2.25%, เจาะเกราะเวทย์+2.25% 240
Prontera Royal Fish Steak Max HP+500, Max SP+50, Atk+38, Move Spd+3.25% 240
Prontera Royal Fish Kebab Max HP+500, Max SP+50, Atk+38, Def+38, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น+2.25% 240
Prontera Royal Seafood Soup Max HP+500, Max SP+50, Atk+38, MDef+38, Ignore DEF+2.25% 240
Prontera Royal Cookie Max HP+500, Max SP+50, Def+38, MDef+38, สร้างความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ Boss+2.25% 240
Prontera Royal Salad Max HP+500, Max SP+50, MDef+38, สกิลดีเลย์ -2.25% รอดตายเมื่อได้รับดาเมจจากเอฟเฟกต์ถึงตาย เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย และเป็นอมตะ 2 วินาทีหลังจากนี้ เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถใช้เอฟเฟกต์ถึงตายได้สูงสุด 2 ครั้ง 240
Prontera Royal Green BBQ Max HP+500, Max SP+50, MDef+38, สกิลดีเลย์ -2.25% 240
Prontera Royal Vegetable Soup Max HP+500, Max SP+50, MAtk+38, MDef+38 240
Prontera Royal Ice Cream Max HP+500, Max SP+50, Atk+38, MAtk+38, สร้างความเสียหายต่อ Boss+2.25% 240
Original Will – Steak Max HP+600, Max SP+60, Def+40, ป้องกันสถานะผิดปกติในครั้งนั้นเมื่อได้รับสถานะผิดปกติจากการโจมตี เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถป้องกันสถานะผิดปกติจากการโจมตีสูงสุดได้ 4 ครั้ง 240
Original Will – Kebab Max HP+600, Max SP+60, Def+40 240
Original Will – Broth Max HP+600, Max SP+60, Def+40, MDef+40, Equip Atk Spd+3.5% 240
Original Will – Juice Max HP+600, Max SP+60, Def+40, MAtk+40, Def+40, เจาะเกราะ+2.5%, เจาะเกราะเวทย์+2.5% 240
Original Will – Fish Fillet Max HP+600, Max SP+60, Atk+40, Move Spd+3.5% 240
Original Will – Fish Kebab Max HP+600, Max SP+60, Atk+40, Def+40, สร้างความเสียหายต่อผู้เล่น 2.5% 240
Original Will – Seafood Soup Max HP+600, Max SP+60, Atk+40, MDef+40, Ignore DEF+2.5% 240
Original Will – Cookies Max HP+600, Max SP+60, Def+40, MDef+40, ความเสียหายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ Boss+2.5% 240
Original Will – Salad Max HP+600, Max SP+60, MDef+40, สกิลดีเลย์ -2.5% 240
Original Will – Green BBQ Max HP+600, Max SP+60, MAtk+40, MDef+40, รอดตายเมื่อได้รับดาเมจจากเอฟเฟกต์ถึงตาย เหลือ HP ไว้ 1 หน่วย และเป็นอมตะ 2 วินาทีหลังจากนี้ เอฟเฟกต์นี้ใช้เวลา CD 15 วินาที สามารถใช้เอฟเฟกต์ถึงตายได้สูงสุด 2 ครั้ง 240
Original Will – Vegetable Soup Max HP+600, Max SP+60, MAtk+40, MDef+40 240
Original Will – Ice Cream Max HP+600, Max SP+60, Atk+40, MAtk+40 ความเสียหายต่อ Boss +2.5% 240

 

 


รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการทำอาหาร


ดูไกด์ทั้งหมดของ Ragnarok M: Eternal Love 


❤️ หากอ่านไกด์ของเราแล้วชอบ เพื่อนๆ สามารถกด Like/ถูกใจ เพจ Facebook ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำไกด์คุณภาพแบบนี้ออกมาอีกได้ด้านล่าง ❤️

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Ragnarok M วิธีใช้บัตร Big Cat Credit Card

GameFever TH

Ragnarok M วิธีส่งสัตว์เลี้ยงไปทำงาน (ขั้นตอน สัตว์เลี้ยงที่แนะนำ ปลดล็อคสถานที่)

GameFever TH

Ragnarok M วิธีรีเซ็ตสกิลผจญภัย (Adventurer Skill)

GameFever TH

Leave a Comment