GameFever TH | เพราะเกมคือชีวิต
บทความ
ไกด์เกม
New World รายละเอียดสกิลอาวุธ Sword&Shield (ดาบ&โล่)
ลงวันที่ 06/08/2021

Straight Sword เป็นอาวุธชิ้นเดียวใน New World ที่สามารถใช้ร่วมกับ Shield ได้ ซึ่งสายสกิลแรกของอาวุธจะเรียกว่า 'Swordmaster' เน้นการโจมตีที่ดาบเป็นหลัก และอีกสายคือ 'Defender' เน้นไปที่ความสามารถในการป้องกันและแทงค์ การใช้ดาบจะเน้นไปที่ Strength เป็นหลักและ Dexterity อีกเล็กน้อยช่วยให้คล่องตัวมากขึ้น ข้อเสียหลักของการใช้อาวุธประเภทนี้ก็คือมี Cooldown Skill ที่นานกว่าอาวุธประเภทอื่น


Skill Tree
รายละเอียดสกิล Sword

Active Abilities


Whirling Blade
สร้างความเสียหาย 145% ของอาวุธให้กับศัตรูทั้งหมดในระยะ 2 เมตร

คูลดาวน์: 15 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Opportunity

ทำให้ Whirling Blade เกิด Rend 5% เป็นเวลา 10 วินาที
(Rend จะลดเกราะของเป้าหมาย)


Depends on: Whirling Blade

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Tactical Strike
ลดคูลดาวน์ของสกิล Whirlilng Blade ลง 10% ต่อจำนวนศัตรูที่โดนโจมตี


Depends on: Whirling Blade

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeReverse Stab
การโจมตีแบบแทงจะสร้างความเสียหาย 175% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Unstoppable Stab

การโจมตีแบบแทงจะสร้างความเสียหาย 175% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Tactician
เมื่อโจมตีด้วย Reverse Stab สำเร็จ
คูลดาวน์ของอาวุธ Sword ทั้งหมดจะลดลง 25%


Depends on: Reverse Stab

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeLeaping Strike
กระโดด 4 เมตรและสร้างความเสียหาย 135% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 25 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Final Strike
หากคุณโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 30%
จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50%


Depends on: Leaping Strike

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Cowardly Punishment
หากสกิล Leaping Strike โจมตีเป้าหมายที่ด้านหลัง
จะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายช้าลงเป็นเวลา 8 วินาที


Depends on: Leaping Strike

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeShield Rush
พุ่งไปข้างหน้า 5 เมตร ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง
และสร้างความเสียหาย 125.4% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Improved Rush
เมื่อโจมตีสำเร็จ ศัตรูทั้งหมดในระยะ 5 เมตร จะได้รับ 10%
และติดสถานะ Weaken เป็นเวลา 4 วินาที (ลดความเสียหายของศัตรู)


Depends on: Shield Rush

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Intimidating Rush
เมื่อโจมตีสำเร็จ ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรัศมี 5 เมตรจากคุณ
จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา 4 วินาที


Depends on: Shield Rush

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgradeShield Bash
สร้างความเสียหาย 50% ของดาเมจอาวุธ และทำให้ศัตรู Stun เป็นเวลา 2 วินาที
Taunt Gem Compatible: หากคุณมี 
Carnelian gem ติดอยู่ในดาบ
ความสามารถนี้จะทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนโจมตีติดสถานะ Taunt เป็นเวลา 6 วินาที


คูลดาวน์: 25 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Intimidating Bash
ทำให้ Shield bash สร้างเสียหายเพิ่มขึ้น 100%


Depends on: Shield Bash

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Concussive Bash
เพิ่มระยะเวลา Stun ของ Shield Bash 1 วินาที


Depends on: Shield Bash

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgradeDefiant Stance
ลดความเสียหายพื้นฐานที่ได้รับลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที
Taunt Gem Compatible: หากคุณมี Carnelian gem ติดอยู่ในดาบ
ความสามารถนี้จะทำให้ศัตรูทั้งหมดในระยะ 8 เมตรติดสถานะ Taunt เป็นเวลา 6 วินาที


คูลดาวน์: 45 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Final Count Down
หากพลังชีวิตของคุณสูงกว่า 50% การลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 20%


Depends on: Defiant Stance

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Restoration
ได้รับพลังชีวิตสูงสุด 15% เมื่อการโจมตี Defiant Stance สิ้นสุดลง


Depends on: Defiant Stance

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Passive Skills

Swordmaster


Achilles Heel
การโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีแบบเบา
จะทำให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 2 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Empowered Stab
การโจมตีแบบหนักจะทำให้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 5.0 วินาที 

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Precision
โอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Freeing Justice
การโจมตีแบบหนักจะทำให้เสียดีบัฟทั้งหมด

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Counter Attack
เมื่อคุณบล็อกการโจมตี จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 20.0 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Mobility
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 33% ตอนบล็อก

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Opportunist
สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% แก่ศัตรูที่ถูกสโลว์

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Critical Precision
เมื่ออัตราคริติคอลถึง 20% จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Confidence
ในขณะที่พลังชีวิตเต็มจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Leadership
ขณะถือดาบความเสียหายของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive

รายละเอียด Shield


Sturdy Shield
ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Sturdy Grip
Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะประชิดด้วยโล่

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


High Grip
Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะไกลด้วยโล่

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Elemental Resistance
ลดความเสียหายจากเวทย์มนตร์ทุกชนิด 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Defensive Training
เมื่อคุณบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5.0 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


One with the Shield
เมื่อคุณบล็อกการโจมตีด้วยโล่ สกิลของโล่ทั้งหมดจะรีชาร์จ 1%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Final Blow
การโจมตีครั้งที่ 3 ของการโจมตีแบบเบาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Fortitude
ขณะถือดาบพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Recuperation
การฮีลและการฟื้นฟูที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Defensive Formation
ขณะบล็อคจะลดความเสียหายแก่พันธมิตรทั้งหมด 30% ในระยะ 2 เมตร


คูลดาวน์: 1 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


แนวทางการการอัพสกิล Sword


าย PVP/PVE

สายนี้เหมาะกับคนที่ชอบ PvP หรือ PvE ใช้ Active Abilities 3 สกิลคือ Shield Bash, Whirling Blade และ Leaping Strike *อย่าลืมอัพ Passive Skill ของ 3 ตัวนี้เด็ดขาด* เดี๋ยวจะโจมตีไม่แรง ส่วนสเตตัสจะเน้นอัพไปที่ Constitution 122 (+130), Strenght 78 (+80) และ Dexterity 5 (+50) 

Combo Skill

 • กด Leapong Strike เข้าไปหาเป้าหมาย
 • จากนั้นกด Shield Bash เพื่อทำการ Stun ศัตรู
 • ตามด้วย Whirling Blade เพื่อเพิ่มพลังโจมตี

Passive Skill

 • Empowered Stab เพื่อเพิ่มพลังโจมตีแบบหนัก 30%
 • Precision เพิ่มโอกาสคริติคอล 10%
 • Freeing Justice เพื่อลบดีบัฟทั้งหมด
 • Counter Attack เมื่อบล็อกการโจมตีจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
 • Critical Precision เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5 วินาที (ได้ตอนอัตราคริติคอล 20%)
 • Achilles Heel การโจมตีแบบเบา (ครั้งสุดดท้าย) จะทำให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20%
 • Leadership เพื่อเพิ่มความเสียหายของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 10%
 • Sturdy Shield ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%
 • Final Blow การโจมตีครั้งที่ 3 ของการโจมตีแบบเบาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
 • Defensive Training เมื่อบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5.0 วินาที


สาย Tank


สาย Tank จะเน้นไปที่การ Taunt หรือยั่วยุให้ศัตรูมาเล็งที่เรา พร้อมกับจัดระเบียบของศัตรูไม่ให้แตกแถว เพื่อน ๆ ในปาร์ตี้จะได้โจมตีได้ง่าย ซึ่งจะใช้ Active Abilities 3 สกิลคือ Shield Bash, Shield Rush และ Defiant Stance การอัพ Passive Skill ของ Active Abilities จะไม่ได้อัพทั้งหมด โดย Shield Bash จะอัพแค่ Intimidating Bash เพื่อให้สกิลสร้างเสียหายเพิ่มขึ้น 100% และ Defiant Stance จะอัพแค่ Final Count Down เพื่อลดความเสียหาย 20% การอัพสเตตัสจะยัดไปที่ Constitution 195 (+0)

Combo Skill

 • กด Defiant Stance เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับ
 • จากนั้นกด Shield Rush เพื่อพุ่งไปหาศัตรู สกิลนี้ทำให้ศัตรูที่่โดนถอยหลัง ก่อนจะใช้สกิลต่อไปอย่าลืมขยับไปหาศัตรูก่อน
 • ตามด้วย Shield Bash เพื่อ Stun (ถ้ามี มี Carnelian gem ติดอยู่ในดาบจะทำให้ศัตรูติด Taunt ด้วย)

Passive Skill

 • Sturdy Shield ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%
 • Elemental Resistance ลดความเสียหายจากเวทย์มนตร์ทุกชนิด 10%
 • One with the Shield ช่วยให้สกิลของโล่ทั้งหมดรีชาร์จ 1%
 • Final Blow การโจมตีแบบเบาครั้งที่ 3 จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
 • Sturdy Grip ทำให้ Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะประชิดด้วยโล่
 • Defensive Training เมื่อคุณบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5 วินาที
 • Fortitude ขณะถือดาบพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 10%
 • Recuperation การฮีลและการฟื้นฟูที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10%
 • High Grip ทำให้ Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะไกลด้วยโล่

ชื่อ :
อวตาล :

0 COMMENTS


TOP COMMENT

ล่าสุด
รีวิว Riders of Icarus เกม MMORPG ขี่สัตว์ตะลุยดินแดนแฟนตาซี
ผู้พัฒนาเผย Sherlock Holmes: Chapter One ไม่มีการทำงานแบบโหมหนักในบริษัทเลย
BASUP!
NARAKA: BLADEPOINT จัดอีเวนต์ Showmatch ดึง Influencer ชื่อดังร่วมสงครามวิทยายุทธกว่า 36 ชีวิต
BASUP!
Battlefield 2042 เวอร์ชัน Gold/Ultimate จะได้เล่นก่อน 7 วัน
BASUP!
Dying Light 2 Stay Human จะมีอาวุธให้เล่นกว่า 200 ชิ้น
BASUP!
Tales of Arise Review "๋มือปืนปากร้ายกับนายหน้ากากเหล็ก"
OcelotBoy
Editors' Choice
DokeV เกมจากผู้สร้าง Black Desert ปล่อยตัวอย่างใหม่ โชว์เกมเพลย์และโลกสุดน่ารัก
BASUP!
รวมคะแนนรีวิว Aliens: Fireteam Elite จากสื่อชื่อดังของต่างประเทศ
GunKC
5 เหตุผลที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาด เดอะวิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร: ตำนานหมาป่า
JinJan
[Review] Ghost of Tsushima: Director's Cut 'เกมที่ภาพสวยที่สุดบน PlayStation 5'
OcelotBoy
GameFever TH | เพราะเกมคือชีวิต
New World รายละเอียดสกิลอาวุธ Sword&Shield (ดาบ&โล่)
06/08/2021

Straight Sword เป็นอาวุธชิ้นเดียวใน New World ที่สามารถใช้ร่วมกับ Shield ได้ ซึ่งสายสกิลแรกของอาวุธจะเรียกว่า 'Swordmaster' เน้นการโจมตีที่ดาบเป็นหลัก และอีกสายคือ 'Defender' เน้นไปที่ความสามารถในการป้องกันและแทงค์ การใช้ดาบจะเน้นไปที่ Strength เป็นหลักและ Dexterity อีกเล็กน้อยช่วยให้คล่องตัวมากขึ้น ข้อเสียหลักของการใช้อาวุธประเภทนี้ก็คือมี Cooldown Skill ที่นานกว่าอาวุธประเภทอื่น


Skill Tree
รายละเอียดสกิล Sword

Active Abilities


Whirling Blade
สร้างความเสียหาย 145% ของอาวุธให้กับศัตรูทั้งหมดในระยะ 2 เมตร

คูลดาวน์: 15 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Opportunity

ทำให้ Whirling Blade เกิด Rend 5% เป็นเวลา 10 วินาที
(Rend จะลดเกราะของเป้าหมาย)


Depends on: Whirling Blade

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Tactical Strike
ลดคูลดาวน์ของสกิล Whirlilng Blade ลง 10% ต่อจำนวนศัตรูที่โดนโจมตี


Depends on: Whirling Blade

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeReverse Stab
การโจมตีแบบแทงจะสร้างความเสียหาย 175% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Unstoppable Stab

การโจมตีแบบแทงจะสร้างความเสียหาย 175% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Tactician
เมื่อโจมตีด้วย Reverse Stab สำเร็จ
คูลดาวน์ของอาวุธ Sword ทั้งหมดจะลดลง 25%


Depends on: Reverse Stab

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeLeaping Strike
กระโดด 4 เมตรและสร้างความเสียหาย 135% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 25 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

Type: Active


Final Strike
หากคุณโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 30%
จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50%


Depends on: Leaping Strike

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgrade


Cowardly Punishment
หากสกิล Leaping Strike โจมตีเป้าหมายที่ด้านหลัง
จะทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายช้าลงเป็นเวลา 8 วินาที


Depends on: Leaping Strike

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypeUpgradeShield Rush
พุ่งไปข้างหน้า 5 เมตร ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง
และสร้างความเสียหาย 125.4% ของดาเมจอาวุธ


คูลดาวน์: 20 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Improved Rush
เมื่อโจมตีสำเร็จ ศัตรูทั้งหมดในระยะ 5 เมตร จะได้รับ 10%
และติดสถานะ Weaken เป็นเวลา 4 วินาที (ลดความเสียหายของศัตรู)


Depends on: Shield Rush

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Intimidating Rush
เมื่อโจมตีสำเร็จ ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในรัศมี 5 เมตรจากคุณ
จะถูกลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% เป็นเวลา 4 วินาที


Depends on: Shield Rush

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgradeShield Bash
สร้างความเสียหาย 50% ของดาเมจอาวุธ และทำให้ศัตรู Stun เป็นเวลา 2 วินาที
Taunt Gem Compatible: หากคุณมี 
Carnelian gem ติดอยู่ในดาบ
ความสามารถนี้จะทำให้ศัตรูทุกตัวที่โดนโจมตีติดสถานะ Taunt เป็นเวลา 6 วินาที


คูลดาวน์: 25 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Intimidating Bash
ทำให้ Shield bash สร้างเสียหายเพิ่มขึ้น 100%


Depends on: Shield Bash

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Concussive Bash
เพิ่มระยะเวลา Stun ของ Shield Bash 1 วินาที


Depends on: Shield Bash

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgradeDefiant Stance
ลดความเสียหายพื้นฐานที่ได้รับลง 30% เป็นเวลา 8 วินาที
Taunt Gem Compatible: หากคุณมี Carnelian gem ติดอยู่ในดาบ
ความสามารถนี้จะทำให้ศัตรูทั้งหมดในระยะ 8 เมตรติดสถานะ Taunt เป็นเวลา 6 วินาที


คูลดาวน์: 45 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Defender

Type: Active


Final Count Down
หากพลังชีวิตของคุณสูงกว่า 50% การลดความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 20%


Depends on: Defiant Stance

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Restoration
ได้รับพลังชีวิตสูงสุด 15% เมื่อการโจมตี Defiant Stance สิ้นสุดลง


Depends on: Defiant Stance

WeaponShield

Weapon Tree: Defender

TypeUpgrade


Passive Skills

Swordmaster


Achilles Heel
การโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีแบบเบา
จะทำให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20% เป็นเวลา 2 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Empowered Stab
การโจมตีแบบหนักจะทำให้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 5.0 วินาที 

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Precision
โอกาสคริติคอลเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Freeing Justice
การโจมตีแบบหนักจะทำให้เสียดีบัฟทั้งหมด

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Counter Attack
เมื่อคุณบล็อกการโจมตี จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% เป็นเวลา 20.0 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Mobility
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 33% ตอนบล็อก

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Opportunist
สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% แก่ศัตรูที่ถูกสโลว์

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Critical Precision
เมื่ออัตราคริติคอลถึง 20% จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5 วินาที

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Confidence
ในขณะที่พลังชีวิตเต็มจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Leadership
ขณะถือดาบความเสียหายของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Sword

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive

รายละเอียด Shield


Sturdy Shield
ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Sturdy Grip
Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะประชิดด้วยโล่

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


High Grip
Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะไกลด้วยโล่

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Elemental Resistance
ลดความเสียหายจากเวทย์มนตร์ทุกชนิด 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Defensive Training
เมื่อคุณบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5.0 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


One with the Shield
เมื่อคุณบล็อกการโจมตีด้วยโล่ สกิลของโล่ทั้งหมดจะรีชาร์จ 1%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Final Blow
การโจมตีครั้งที่ 3 ของการโจมตีแบบเบาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Fortitude
ขณะถือดาบพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Recuperation
การฮีลและการฟื้นฟูที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10%

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


Defensive Formation
ขณะบล็อคจะลดความเสียหายแก่พันธมิตรทั้งหมด 30% ในระยะ 2 เมตร


คูลดาวน์: 1 วินาที

Weapon: Shield

Weapon Tree: Swordmaster

TypePassive


แนวทางการการอัพสกิล Sword


าย PVP/PVE

สายนี้เหมาะกับคนที่ชอบ PvP หรือ PvE ใช้ Active Abilities 3 สกิลคือ Shield Bash, Whirling Blade และ Leaping Strike *อย่าลืมอัพ Passive Skill ของ 3 ตัวนี้เด็ดขาด* เดี๋ยวจะโจมตีไม่แรง ส่วนสเตตัสจะเน้นอัพไปที่ Constitution 122 (+130), Strenght 78 (+80) และ Dexterity 5 (+50) 

Combo Skill

 • กด Leapong Strike เข้าไปหาเป้าหมาย
 • จากนั้นกด Shield Bash เพื่อทำการ Stun ศัตรู
 • ตามด้วย Whirling Blade เพื่อเพิ่มพลังโจมตี

Passive Skill

 • Empowered Stab เพื่อเพิ่มพลังโจมตีแบบหนัก 30%
 • Precision เพิ่มโอกาสคริติคอล 10%
 • Freeing Justice เพื่อลบดีบัฟทั้งหมด
 • Counter Attack เมื่อบล็อกการโจมตีจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%
 • Critical Precision เพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5 วินาที (ได้ตอนอัตราคริติคอล 20%)
 • Achilles Heel การโจมตีแบบเบา (ครั้งสุดดท้าย) จะทำให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู 20%
 • Leadership เพื่อเพิ่มความเสียหายของสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 10%
 • Sturdy Shield ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%
 • Final Blow การโจมตีครั้งที่ 3 ของการโจมตีแบบเบาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
 • Defensive Training เมื่อบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5.0 วินาที


สาย Tank


สาย Tank จะเน้นไปที่การ Taunt หรือยั่วยุให้ศัตรูมาเล็งที่เรา พร้อมกับจัดระเบียบของศัตรูไม่ให้แตกแถว เพื่อน ๆ ในปาร์ตี้จะได้โจมตีได้ง่าย ซึ่งจะใช้ Active Abilities 3 สกิลคือ Shield Bash, Shield Rush และ Defiant Stance การอัพ Passive Skill ของ Active Abilities จะไม่ได้อัพทั้งหมด โดย Shield Bash จะอัพแค่ Intimidating Bash เพื่อให้สกิลสร้างเสียหายเพิ่มขึ้น 100% และ Defiant Stance จะอัพแค่ Final Count Down เพื่อลดความเสียหาย 20% การอัพสเตตัสจะยัดไปที่ Constitution 195 (+0)

Combo Skill

 • กด Defiant Stance เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับ
 • จากนั้นกด Shield Rush เพื่อพุ่งไปหาศัตรู สกิลนี้ทำให้ศัตรูที่่โดนถอยหลัง ก่อนจะใช้สกิลต่อไปอย่าลืมขยับไปหาศัตรูก่อน
 • ตามด้วย Shield Bash เพื่อ Stun (ถ้ามี มี Carnelian gem ติดอยู่ในดาบจะทำให้ศัตรูติด Taunt ด้วย)

Passive Skill

 • Sturdy Shield ได้รับเกราะกายภาพเพิ่ม 15%
 • Elemental Resistance ลดความเสียหายจากเวทย์มนตร์ทุกชนิด 10%
 • One with the Shield ช่วยให้สกิลของโล่ทั้งหมดรีชาร์จ 1%
 • Final Blow การโจมตีแบบเบาครั้งที่ 3 จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
 • Sturdy Grip ทำให้ Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะประชิดด้วยโล่
 • Defensive Training เมื่อคุณบล็อกการโจมตีจะได้รับ Fortify 10% เป็นเวลา 5 วินาที
 • Fortitude ขณะถือดาบพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้น 10%
 • Recuperation การฮีลและการฟื้นฟูที่ได้รับทั้งหมดเพิ่มขึ้น 10%
 • High Grip ทำให้ Stamina damage ลดลง 15% เมื่อบล็อกการโจมตีระยะไกลด้วยโล่


บทความที่คล้ายกัน
ล่าสุด
รีวิว Riders of Icarus เกม MMORPG ขี่สัตว์ตะลุยดินแดนแฟนตาซี
ผู้พัฒนาเผย Sherlock Holmes: Chapter One ไม่มีการทำงานแบบโหมหนักในบริษัทเลย
BASUP!
NARAKA: BLADEPOINT จัดอีเวนต์ Showmatch ดึง Influencer ชื่อดังร่วมสงครามวิทยายุทธกว่า 36 ชีวิต
BASUP!
Battlefield 2042 เวอร์ชัน Gold/Ultimate จะได้เล่นก่อน 7 วัน
BASUP!
Dying Light 2 Stay Human จะมีอาวุธให้เล่นกว่า 200 ชิ้น
BASUP!
Tales of Arise Review "๋มือปืนปากร้ายกับนายหน้ากากเหล็ก"
OcelotBoy
Editors' Choice
DokeV เกมจากผู้สร้าง Black Desert ปล่อยตัวอย่างใหม่ โชว์เกมเพลย์และโลกสุดน่ารัก
BASUP!
รวมคะแนนรีวิว Aliens: Fireteam Elite จากสื่อชื่อดังของต่างประเทศ
GunKC
5 เหตุผลที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาด เดอะวิทเชอร์ นักล่าจอมอสูร: ตำนานหมาป่า
JinJan
[Review] Ghost of Tsushima: Director's Cut 'เกมที่ภาพสวยที่สุดบน PlayStation 5'
OcelotBoy
Show header